Sklep internetowy Outleteria - Odzież męska, damska i dziecięca

0,00 zł
Strona głównaRegulamin
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Sprzedaję na Allegro
Zobacz moje aukcje na Allegro - konto nr1
Zobacz moje aukcje na Allegro - konto nr 2
Szybki kontakt
   sklep@outleteria.pl
tel. 601 951 800
  Znajdziesz nas:
  Kontakt z nami »  


  CYLEX
  Co sądzisz o BM BOGARTINA MARTYNA WOŹNICA ? Przedstaw swoją opinię na Cylex!

  Regulamin

  Ważne aktualizacje

  Aktualizujemy nasze Zasady użytkowania i Politykę prywatności, aby zapewnić jeszcze większą przejrzystość w kwestii tego, jakie dane dotyczące naszych użytkowników są przez nas gromadzone, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz jak użytkownicy mogą zarządzać swoimi danymi. Te zmiany wchodzą w życie 25 maja 2018 r

  §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep internetowy Outleteria dostępny na stronie internetowej pod adresem www.outleteria.pl 
  jest prowadzony przez Martynę Woznica, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BM Bogartina Firma Wielobranżowa Martyna Woźnica, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Zgierzu przy ul. Barona 17, NIP: 7322011898 REGON: 363537144 , zwanego w dalszej części “Sprzedającym”.
  Dane kontaktowe:
  Sklep Outleteria BM Bogartina
  Ul. Barona 17, 95-100 Zgierz
  adres poczty elektronicznej: sklep@outleteria.pl
  Telefon: +48 601 951 800
  Nasi pracownicy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach od 10.00 to 18.00 oraz soboty od 10.00 do 15.00 czasu polskiego.


  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
  www.outleteria.pl 
  Sklep internetowy Outleteria dostępny na stronie internetowej pod adresem www.outleteria.pl , prowadzony przez Martynę Woznica, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BM Bogartina Firma Wielobranżowa Martyna Woźnica, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Zgierzu przy ul. Barona 17, NIP: 7322011898 REGON: 363537144;
  Sklep – sklep internetowy dostępny dla użytkowników sieci Internet pod adresem www.outleteria.pl 
  ;
  Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której stosowne przepisy przyznają taką zdolność, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności poprzez składanie zamówień zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  Konsument – klient, który będący osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej z Martyną Woźnica prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BM Bogartina Firma Wielobranżowa Martyna Woźnica, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedający zrealizuje skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres wskazany przy dokonywaniu Zamówienia;
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu internetowego określające w szczególności rodzaj, ilość towaru, sposób zapłaty, adres pod jaki towar ma zostać dostarczony, dane Klienta, które stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży ze pośrednictwem sklepu internetowego towarów wskazanych w zamówieniu.  3. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, a także zasady postępowania reklamacyjnego.

  4. Wszystkie towary przedstawione w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, chyba że opis mówi o ewentualnym defekcie. W takiej sytuacji zawsze klient jest informowany.
  5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane w sklepie internetowym pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi.
  6. W celu korzystania ze sklepu internetowego, niezbędne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego, podłączonego do sieci Internet. Nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

  §2.
  Klauzula Informacyjna
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego w dalszej części "Rozporządzeniem") informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  BM Bogartina Firma Wielobranżowa Martyna Woźnica ul. Barona 17, 95-100 Zgierz NIP: 732-201-18-98 Regon: 363537144
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług na podstawie art.6 ust 1 pkt. b i c Rozporządzenia.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywana przez okres 6 lat od ostatniej czynności wykonanej na danych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być nieprawidłowa realizacja Umowy
  7. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych


  §3. Składanie zamówień:

  1. Klient może dokonać zamówienia towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową www.outleteria.pl przez całą dobę.

  2. Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, co Klient potwierdza przed zakończeniem procedury składania zamówienia. W sytuacji gdy Klient nie zaakceptuje niniejszego Regulaminu dokonanie zamówienia jest niemożliwe.

  3. W celu złożenia zamówienia Klient musi skompletować zamówienie tj. dodać towary, które chce zakupić do Koszyka, wybrać miejsce dostarczenia towaru, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Do momentu naciśnięcia na przycisk “Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient może modyfikować swoje zamówienie.

  4. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia, w szczególności Klient zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do złożenia zamówienia.

  5. Klient przed zakończeniem procedury zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia dokonanego w sklepie internetowym.

  6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

  7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia, zostanie przez Sklep internetowy niezwłocznie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

  8. Sposobami płatności za zamówiony towar w Sklepie internetowym jest zapłata przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym, pobranie tj. płatność przy odbiorze w miejscu zamieszkania (paczka dostarczona przez kuriera doręczającego), przelew bankowy lub przelew elektroniczny z użyciem systemu DotPay.. W przypadku wyboru przez Klient przelewu bankowego jako formy płatności, Klient powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 48 godzin od otrzymania od Sprzedającego wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu. Brak zapłaty za zamówiony towar w terminie 48 godzin liczonych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

  9. Podanie numeru Pesel w formularzu nie jest wymagane.

  §4. Ceny towarów:

  1. Ceny umieszczone pod oferowanymi przez sklep internetowy towarami są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto tzn. są cenami zawierającymi podatki w tym podatek od towarów i usług (VAT).

  2. Ceny umieszczone pod oferowanymi przez sklep internetowy towarami nie zawierają kosztów dostawy towarów do Klienta. Koszty te podawane są podczas realizacji zamówienia.

  3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

  4. Sklep internetowy www.outleteria.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

  5. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy paragon lub fakturę bez VAT.


  §5. Realizacja zamówień:

  1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

  2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.

  3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu przez Klienta zamówienia i opłaceniu zamówienia bądź wybrania przesyłki z płatnością przy odbiorze lub po zaksięgowaniu płatności na koncie.

  4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.

  5. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego, który ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres zostanie skompletowany przez Sprzedającego i przekazany firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w ciągu 1 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

  6. Zamówienia z odbiorem osobistym będą możliwe do odbioru po otrzymanym emailu potwierdzającym gotowość towaru.
  Godziny otwarcia podane są w zakładce "O naszej firmie"

   

  §6. Odstąpienie od umowy
  1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 ustawy o prawach konsumenta, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed terminem. Oświadczenia można wysyłać drogą listowną na adres:

  Sklep Outleteria BM Bogartina
  Ul. Barona 17,
  95-100 Zgierz
  lub drogą elektroniczną pod adres: sklep@outleteria.pl 

  2. Sprzedający niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 1.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
  4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, nie wliczając w to kosztów dostarczenia rzeczy.
  5. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  7. Zgodnie z art. 38. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • 11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  8. Zgodnie z uregulowaniem zawartym powyżej w ust. 7 pkt 3 świadczenie wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlega odstąpieniu do Umowy.  § 7. Reklamacje
  1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Za wady towaru Sprzedający ponosi wobec swoich Klientów odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład bezpośrednio w siedzibie firmy ul. Barona 17, 95-100 Zgierz z dopiskiem „Reklamacja”.
  2. Zaleca się Klientom, aby w zgłoszeniu reklamacji podali następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), datę zakupu towaru, rodzaj towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu towaru.
  3. W sytuacji gdy Klient wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do miejsca siedziby
  4. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w sposób, na który wyraził zgodę zgłaszając reklamację.
  5. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. 
  Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.


  § 8. Dane osobowe

  1. W trakcie rejestracji w sklepie internetowym www.outleteria.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

  2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszystkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

  3. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji czy składania zamówienia przetwarzane są przez Martynę Woźnica, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BM Bogartina FW Martyna Woźnica Ul. Barona 17, 95-100 Zgierz, który jest administratorem tych danych.

  4. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia, w szczególności Klient zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do złożenia zamówienia. Klient zobowiązany jest również do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia dokonanego w sklepie internetowym.

  5. Wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola przez Klienta podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.

  6. Zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych osobowych podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta (np. Kurierowi).

  7. Klient ma w każdym czasie prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także ma prawo do ich poprawienia.

  8. Klient ma prawo do informacji czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane.

  9. Sprzedający jako administrator danych ma prawo do powierzenia innemu podmiotowi przetwarzania danych osobowych w oparciu o pisemną umowę cywilnoprawną na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

  10. Sprzedający wykorzystuje pliki typu “cookies”, czyli małe pliki tekstowo – numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym danego Użytkownika sieci Internet, podczas przeglądania serwisu i pozwalają na ponowną identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia się z Serwisem www.outleteria.pl.

  11. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu www.outleteria.pl, w tym z podstrony “sklep internetowy” przez Użytkownika , a ich głównych celem jest ułatwienie korzystania z serwisu internetowego przez Użytkownika.

  12. Pliki cookies wykorzystywane są w serwisie wyłącznie za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym, wykorzystywanym przez Użytkownika.

  13. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep internetowy” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.
  14. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

  § 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. Zm.) Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących środków w celu zakończenia polubownie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem
  • 1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym,
  • 2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  2. Obie strony na wyżej wymienione postępowania muszą wyrazić zgodę, gdyż są one dobrowolne.
  3. Postępowania mediacyjne i postępowanie przed polubownym sądem konsumenckim wszczynane jest na wniosek. Stosowne dokumenty jak i informacje o o rodzajach postepowań dostępne są we wszyskich terenowych Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
  4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzeniu roszczeń dostępne są dla wszystkich w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  § 10. Postanowienia końcowe
  1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
  2. Ewentualne Spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Ewentualne Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  4. Klienci mogą w każdy czasie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.outleteria.pl zakładka - “Regulamin”
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.  Wyświetl ten post na Instagramie.

  #Nagrzyby #naryby #nacodzien #bestseller #hit Zapraszamy

  Użytkownik Allegro
  0.00% Pozytywnych komentarzy
  Typ
  Ostatnie
  7 dni
  Ostatnie
  30 dni
  Wszystkie
  Polecam
  0
  0
  Nie polecam
  0
  0
  Zgodność z opisem
  Obsługa kupującego
  Koszt wysyłki
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.